Svenska För Invandrare (SFI)

Ansök till SFI

För att få läsa SFI måste du vara folkbokförd i Eda kommun, fyllt 16 år, ha personnummer/samordningsnummer och giltig legitimation. Kursen är kostnadsfri och erbjuds på dagtid ca 15-20 timmar i veckan och kan kombineras med arbete eller andra studier. SFI är inte CSN-berättigat.

Studievägar på SFI

Sfi har tre olika studievägar och fyra olika kurser för att alla ska kunna få undervisning i sin egen takt.

De studievägar som finns är:

Studieväg 1 – kurs A – B: för dig som har ingen eller kort skolgång från ditt hemland.
Studieväg 2 – kurs B – C: för dig med långsam eller normal studietakt.
Studieväg 3 – kurs C – D: för dig med mycket god studievana och förmåga att arbeta självständigt.

Vilken studieväg samt kurs du placeras i baseras på tidigare kunskaper samt kunskaper i svenska språket.

Efter avslutade kurser får du betyg Godkänt om du klarat kursen.