Prövning

En prövning i en kurs är till för dig som har förmåga och/eller på egen hand vill läsa in en kurs vid ett eller flera tillfällen för att få ett betyg på kursen ifråga. Prövningar erbjuds normalt i de kurser som finns i vårt gemensamma kursutbud inom Värmland

Prövningen omfattar hela innehållet i en aktuell kurs som du vill pröva. I prövningen kan ingå såväl skriftliga, muntliga som praktiska uppgifter och sker vid utsatta perioder. Innan anmälan av prövning bör du först boka ett möte med en studie- och yrkesvägledare och den ansvariga ämnesläraren för att utreda om prövning är rätt alternativ utifrån dina mål. Följande ämnen/kurser kan prövas i Eda:

Grundläggande nivå

  • Svenska som andraspråk

Gymnasial nivå

Anmälan och avgifter för prövning

För att göra en prövning ska du kontakta din studie- och yrkesvägledare och lämna in en anmälningsblankett för prövning i kursen. I samband med att du lämnar in anmälningsblanketten ska du betala en avgift på 500 kr/prövning och kurs. Avgiften återbetalas ej vid återbud eller uteblivande från prövningstillfället. Om du som elev inom vuxenutbildningen fått betyget ”F” på en kurs har dock rätt att göra en kostnadsfri prövning.

Anmälningsblankett till prövning

Genomförande av prövningen

Efter att din fullständiga anmälan har inkommit och anmälningsdatum för perioden har gått ut, skickas ett skriftligt meddelande till dig om vilken lärare du skall kontakta. Du ansvarar själv för att ta kontakt med läraren. Observera, inför prövning ingår ingen lärarhandledning. Vid prövningstillfället måste du uppvisa legitimation. Prövningens samtliga prov/skrivningar och muntliga redovisningar ska genomföras under en period.