Ansökan

För att fritt kunna ansöka till våra kurser och utbildningar krävs det att du är folkbokförd i Eda kommun, eller någon av övriga Värmlandskommuner. Lämna in ansökan hos den kommun där utbildningen anordnas via det system kommunen tillhandahåller. Lämna även in ansökan och ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare i din hemkommun.

Sista ansökningsdag till kurser/utbildningar

Ansökan görs via via e-tjänst. 

Ansökningsperioder

P1: 15 oktober - 15 november
P2: 15 januari - 15 februari
P3: 15 mars - 15 april
P4: 15 maj - 15 juni
P5: 15 augusti - 15 september

Dokument till ansökan

Ansökan ska innehålla tidigare betyg, Dessa kan vara:

  • Grundskolebetyg och/eller
  • Samlat betygsdokument/slutbetyg från gymnasiet
  • Studiebevis/examensbevis från gymnasiet
  • Utdrag ur betygskatalog från gymnasiet
  • Komvuxbetyg från andra kommuner
  • Bedömning från UHR på utländsk utbildning

Hjälp med ansökan

Vill du ha hjälp med att diskutera och planera dina studier ska du kontakta studie-och yrkesvägledaren som även kan ge grundläggande information om studiestöd. Studie-och yrkesvägledaren hjälper dig att upprätta en individuell studieplan som reglerar vilka kurser du ska läsa och i vilken studietakt (helfart, halvfart eller annan studiehastighet).