Hämta egen sand

Person som sandar på vintrigt underlag

På några ställen i Eda kommun har du som fastighetsägare möjlighet att hämta sandningssand gratis om du vill halkbekämpa utanför ditt eget hus.

Här finns gratis sand att hämta för dig som privatperson

  • Adolfsfors - Vid tryckstegringen
  • Charlottenberg - Vid återvinningsstationerna vid Tallmon och Örnvallen
  • Eda Glasbruk - Vid återvinningsstationen
  • Flogned - I villaområdet vid Västra Ränkesvänge
  • Koppom - Återvinningsstationen vid torget
  • Skillingsfors - Vid reningsverket
  • Åmotfors - Kopparjonas väg, "Gamla hoppbacken"

Glöm inte att ta med en hink eller liknande att ha sanden i.

2022-05-06

kontaktinfo

Per-Erik Bryntesson
Enhetschef underhåll VA / gata
Teknik i Väst AB
tfn: 070-302 44 10
per-erik.bryntesson@arvika.se