Gällande avtal

Det finns ett antal områden där Eda kommun gör många inköp och det skulle vara orimligt att göra en upphandling inför varje inköp. Det kan handla om inköp av sjukvårdsmaterial, kontorsmaterial, livsmedel, möbler mm.

För att lösa detta tecknas såkallade ramavtal mellan kommunen och leverantören. Ramavtalet innehåller vissa avtalsvillkor som ska gälla för en viss tidsperiod. Avtalsperioden brukar vara 2+2 år och under denna tid kan kommunen göra obegränsat med inköp till ett upphandlat pris.

I avtalsvillkoren regleras tex prissättningsmodeller, leveranstider, rutiner vid garanti, reklamation, beställningsmöjligheter, utveckling, elektronisk handel, tillhandahållande av statistik, miljökrav mm. De fasta avtalsvillkoren gäller för alla beställningar som görs av Eda kommun inom ramen för avtalet.

Avtalsdatabas

I avtalsdatabaserna kan man läsa de avtal som vi har med olika leverantörer samt vilka områden vi har avtal inom. I avtalsdatabaserna finns alla ramavtal samt övriga avtal såsom städentreprenadsavtal samt kommunens serviceavtal för tex vitvaror inom fastighetsunderhåll.