Karin och Henning Erikssons stiftelse

Ungdomar vandrar i fjällen, en ung kvinna ler

Pengar från stiftelsen ska delas ut till enskilda mindre bemedlade (låg inkomst) som kan behöva hjälp eller stöd för att bekosta semesterboende eller bidrag till uteliv/fritidsliv. Även föreningar inom området är välkomna att söka.

Det kan vara bidrag till att helt bekosta eller ge stöd till kostnader för semesterboende och/eller uteliv/friluftsliv. Bidraget kan vara till exempelvis utrustning som gör det möjligt att bedriva uteliv/friluftsliv. I enlighet med stiftelsens stadgar skall sökande vara mindre bemedlade i före detta Köla kommun. Se karta nedan.

Om den sökande blir försörjd av annan behöver dennes inkomstuppgifter skickas in. Inkomstuppgifterna styrks genom att föregående års deklaration lämnas in med ansökan.
Beslut om utdelning ur stiftelsen tas av socialnämnden och sker två gånger per år, i april och november. 

Kriterier:

  • Du ska ha en låg inkomst
  • Du ska vara bosatt i det område som tidigare var Köla kommun
  • Ditt ändamål ska vara kopplat till friluftsliv

Skicka din ansökan till Eda kommun, Box 66, 673 22 Charlottenberg eller använd kommunens e-tjänst: ”Ansökan Karin och Henning Erikssons stiftelse”, senast fredag 26 april för beslut i maj.

Karta Köla socken

2024-04-02

Kontaktinfo

Anna Elmqvist
Sekreterare
tfn: 0571-28 147
anna.elmqvist@eda.se

RELATERAD INFORMATION

Ansökan skickas in genom att använda
e-tjänsten nedan eller via post till:

Eda kommun
Box 66
673 22 Charlottenberg.

Märk kuvertet med den stiftelse det gäller.