Anton och Karin Olssons stiftelse

Hjärta i hand

Nu finns möjlighet att söka medel ur Karin och Anton Olssons stiftelse. Utdelning sker till ”det ändamål som kommunstyrelsen finner mest behjärtansvärt”.

För att ansöka om medel ur stiftelsen behöver du skicka in en ansökan och berätta kort om varför du ansöker.

Kriterier:

  • Du ska vara bosatt i Eda kommun
  • Du ska beskriva vad som är behjärtansvärt
  • Annonsering sker på kommunens hemsida samt i sociala medier.

Beslut om utdelning ur stiftelsen tas av Allmänna utskottet och sker årligen i november.

Skicka din ansökan till Eda kommun, Box 66, 673 22 Charlottenberg eller till kommun@eda.se senast söndag 20 oktober 2024 för beslut i november.

2024-03-06

KONTAKTINFO

Tim Bergström
Nämndsekreterare/arkivsamordnare
tim.bergstrom@eda.se

RELATERAD INFORMATION

Ansökan skickas in genom att använda
e-tjänsten nedan eller via post till:

Eda kommun
Box 66
673 22 Charlottenberg.

Märk kuvertet med den stiftelse det gäller.