För dig med funktionshinder

Bild på kvinna med taltidningsspelare

För dig som lider av synnedsättning, läs- och skrivsvårigheter eller fysiska funktionshinder finns det stöd att få på biblioteket.

  • Boken-kommer är en tjänst för dig som har svårt att ta dig till biblioteket. Dina böcker skickas kostnadsfritt hem till dig med posten. Har du synsvårigheter kan du ha rätt att hyra en talboksspelare via Syncentralen. 
  • Taltidningen är en tjänst för tidningsprenumeranter som vill lyssna på sin dagstidning. Det finns möjlighet att låna en taltidningsspelare på prov i två veckor via biblioteket. Den som prenumererar på taltidningen kan även ta del av Talboken kommer-tjänsten där man lyssnar på sina talböcker på en talboksspelare eller surfplatta uppkopplad till internet.  
  • Lider du av läs- och skrivsvårigheter har du även rätt att få tillgång till talbokstjänsten Legimus där du kan lyssna på talböcker via app eller hemsida.

Ta kontakt med ditt närmaste bibliotek för mer information