Tillfälligt serveringstillstånd

När du söker ett tillfälligt serveringstillstånd kan du söka till antingen allmänheten eller slutet sällskap. Kraven för vad som specificerar ett slutet sällskap finns längre ner på sidan. Du kan söka tillfälligt tillstånd som bolag, men också som privat person. Ansök om tillståndet minst två veckor innan tillställningen ska ske.

Vid tillfälliga tillstånd är inte kraven lika höga som vid stadigvarande serveringstillstånd. Du ska dock vara ekonomisk och personligt lämplig att inneha ett serveringstillstånd därför görs en prövning av detta.

Vilka handlingar behövs för ansökan?

Vid en ansökan av ett tillfälligt tillstånd krävs vissa handlingar:

  • Utdrag från Bolagsverket (söker du som privatperson behövs inte detta).
  • Uppgifter om aktiefördelning i aktiebolag. Styrkes genom protokoll från bolagsstämma och utdrag ur aktiebok.
  • Uppgifter om andelsfördelning i handelsbolag. Styrkes genom kopia av bolagsavtal.
  • Styrelseprotokoll och stadgar när det gäller föreningar.
  • Verksamhetsbeskrivning där beskrivningen till exempel ska ange restaurangchef/verksamhetsansvarig, åldersgräns, huvudsaklig målgrupp, öppettider, eventuell dans, avgränsningar med mera.
  • Planritning över hela serveringslokalen och serveringsytan med inritad bordsplacering, bar och dansgolv. Ange antalet sittplatser.
  • Hyresavtal/nyttjanderätt för den lokal du ska servera i. Avtalet ska vara underskrivet av båda parterna.

I vissa fall kan det i samråd med handläggare behöva kompletteras med andra dokument som inte är listade här.

Vilka tider gäller?

När man säljer alkohol så gäller alkohollagen, vilket innebär att normaltiden är till klockan 01.00. Klockan 01.30 ska lokalen vara tom på gäster. Kvar får personal vara om de ska städa och/eller räkna kassan.

Var får jag köpa alkoholen?

Den som söker och får serveringstillstånd ska handla all alkohol på Systembolaget. Har du ett stadigvarande serveringstillstånd kan du också köpa alkohol från partihandlare.

Bara den alkohol som är inköpt från Systembolaget får finnas i den lokal och tillhörande utrymmen som är tänkt för serveringstillståndet.

Behöver jag tillåtelse av den som äger lokalen?

Du behöver ha ett medgivande/avtal från den som äger den lokal där festen ska hållas och att det står att du får hantera alkohol där. Skicka in det tillsammans med ansökan.

Finns det krav gällande mat?

Vid ett tillfälligt serveringstillstånd är kraven på ett varierat utbud och att maten ska vara tillagade råvaror inte lika högt som vid ett stadigvarande. Du ska kunna erbjuda minst två tillredda rätter. Catering är okej.