Budgetberedningens dagordning

Budgetberedningen sammanträder måndag 3 juni 2024 klockan 08:00
Plats: KS-salen

Upprop av ledamöter
Val av justerare (2024-06-10 klockan 10:00)

DAGORDNING

  1. Budget - och verksamhetsplanering 2025-2027

UPPLYSNINGAR

  • Ledamöter är kallade att delta i sammanträdet. Ersättare har rätt att närvara vid sammanträdet.
  • Ledamot som är hindrad att delta i sammanträdet kallar själv i första hand in sin personliga ersättare. I andra hand kallas ersättare in enligt den särskilda inkallelseordningen.
  • Sammanträdet är stängt för allmänheten