Parkeringstillstånd

Bilar på parkering

Kommunen beviljar parkeringstillstånd enligt Trafikförordningen (1998:1276). Parkeringstillståndet gäller i hela landet och inom EU.

Vem kan få parkeringstillstånd?

Den som är rörelsehindrad med betydande gångsvårigheter kan få ett parkeringstillstånd.

För rörelsehindrad som inte kör själv utfärdas tillstånd endast i undantagsfall, t.ex. vid förvirringstillstånd, psykisk oro, läkarintyg krävs.

Exempel på tillämpningar:

  • Rörelsehindret skall alltid avse gångförmågan
  • Tillståndet är inte avsett för kortvariga rörelsehinder
  • Enbart svårigheter att bära utgör inte grund för ett P-tillstånd
  • Svårighet att ta sig i och ur bilen och öppna bildörren helt utgör inte grund för P-tillstånd
  • Tidigare P-tillstånd ligger inte till grund för nytt tillstånd
  • Mag- och tarmproblem, t.ex. tarminfektion, inkontenens etc,där en person kan få akut behov av en toalett anses inte vara grund för ett P-tillstånd
  • En blind person som inte har något rörelsehinder kan normalt inte få P-tillstånd
  • Parkeringstillstånd utfärdas för högst 5 år

Ansökan

Du ansöker alltid om parkeringstillstånd i den kommun du är folkbokförd.
Ansökan måste styrkas med läkarintyg. OBS! gäller även vid förlängning.

Handläggningstid

Handläggningstiden är ett par veckor.

Kostnad

Ansökan och tillstånd är kostnadfritt.

Överklagan

Alla våra beslut kan överklagas. Första instans är Länsstyrelsen. Slutlig instans är Transportstyrelsen. Information om hur man överklagar skickas med ett eventuellt avslag.