Pensionärs- och tillgänglighetsrådet

Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare förpensionärsorganisationer, funktionshindersorganisationer och kommunens styrelse och utskott. Rådet ska ha sammanträden minst fyra gånger per år.

Syftet med rådets verksamhet

  • Förstärka inflytandet i alla frågor som gäller pensionärer och funktionshindrade.
  • Medverka vid förberedelser för upphandling av vårdgivare.
  • Verka för att pensionärs- och funktionshindersfrågor beaktas i kommunstyrelsens verksamhetsplanering.
  • Initiera nya pensionärs- och funktionshindersfrågor i kommunstyrelse
    och förvaltning.
  • Vara remissorgan i frågor som berör pensionärer och funktionshindrade
  • Vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.