Boendestöd

Tvättmaskin som det hänger en handduk ut från

Boendestöd kan vara aktuellt för dig som har svårigheter att klara det dagliga livet utifrån att du har en psykisk funktionsnedsättning och eller missbruksproblematik.

Boendestöd är en praktisk och social insats som syftar till att underlätta för att du ska kunna hantera din vardag. Boendestödet ges i form av ett individanpassat stöd till dig med eget boende.

Du kan bland annat få stöd i att:

  • Vanor och rutiner ska kunna fungera i hemmet, och i det dagliga livet.
  • Genomföra sysslor i hemmet.
  • Planera och genomföra inköp och ärenden.
  • Vara delaktig i aktiviteter utanför hemmet.
  • Komma i tid till planerade träffar, möten och aktiviteter.
  • Ha kontakt med exempelvis sjukvård, olika myndigheter och andra samhällsfunktioner.

En central del är att du gör detta tillsammans med en boendestödjare. Boendestödjaren arbetar med, inte åt dig som behöver stöd.