Företag, stöd och rådgivning

Eda kommun har som mål att skapa goda förutsättningar för det befintliga näringslivets utveckling och expansion samt att stimulera och underlätta nyetableringar och nyföretagande.

Vi utvecklar och upprätthåller goda kontakter med företag, organisationer och myndigheter. Nätverk och gemensamma mötesplatser bidrar till samverkan och utveckling av det lokala näringslivet.

Näringslivsutvecklaren hjälper till med alla sorters frågor som rör ditt företagande.

Det kan gälla allt från lokaler, tillstånd, nätverk och kontakter till att helt enkelt bolla idéer - ingen fråga är för liten eller för stor. Vårt mål är att det ska gå bra för företagen i Eda kommun, och att fler företag ska etablera sig här.