Avgifter

Avgifter:
Avgiften fastställs av bildningsutskottet och debiteras i okt/nov och mars/april.
Avgiften återbetalas ej om eleven gått mer än de 4 första lektionerna på terminen.

Barn och ungdomar:
750:-/termin för ett barn
375:-/termin för ett syskon,
200:/termin för ytterligare syskon.

Brasslek/Stråklek 500:-/termin. Ingen instrumenthyra tillkommer. Första terminen gratis.
Ensemble- och orkesterspelet är kostnadsfritt.

Vuxna (från 19 år):
Enskilda lektioner: 1100:-/termin
Ensemble/grupplektioner 750:-/termin

Instrumenthyra:
Instrumenthyra 400:-/termin.
Ett andra instrument är endast tillåtet fr.o.m. åk. 4 och efter ett års undervisning på det första instrumentet. Avgift för att spela ett andra-instrument 400:-/termin tillkommer.