Hot och våld

Man med knuten näve och tjej i bakgrunden

Våld i nära relation

Våld i nära relation, med detta menar vi alla former av misshandel inom familjen, som kvinnomisshandel, misshandel av män, barnmisshandel och hedersrelaterat våld. Misshandel förekommer även i samkönade förhållanden.

Med misshandel menas fysisk, psykisk, sexuell eller verbal kränkning.
Familjevåld är ett allvarligt samhällsproblem som får konsekvenser för alla inblandade, både på kort och lång sikt.

Arbetet med våld i nära relation tas på största allvar. I Värmland finns en länsgemensam samrådsgrupp som inkluderar olika myndigheter som gemensamt arbetar för att hjälpa till i krissituationer relaterat till familjevåld.

Barn har en särskilt utsatt situation. Barnmisshandel är ett allvarligt brott och numera är även den situation då ett barn bevittnar våld, att anses som ett brott.

Det är aldrig acceptabelt att bli utsatt för våld eller kränkningar!