Tomgångskörning

Avgasrör på en bil

Att ha bilen på tomgång ger onödiga utsläpp och kan orsaka hälsobesvär.

Därför ska du begränsa ditt fordons tomgångskörning. Enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna antagna av Kommunfullmäktige 2011-10-26 (§ 138) får tomgångskörning ske i högst 1 minut inom Eda kommun.

Detta gäller inte:

  • Om fordonet står still på grund av trafikförhållanden, tex i en trafikkö
  • Om motorn hålls igång för att - i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande - driva en annan anordning än sådan som avser uppvärmning