Personlig assistent

Rullstol kvinna personlig assistent

Insatsen personlig assistent är till för de som har stora/varaktiga funktionsnedsättningar och behöver hjälp med grundläggande behov som dagligt stöd i att äta, sköta sin hygien, klä på/av sig, kommunicera med andra och att komma ut.

Du kan välja att antingen få assistans genom kommunen, få ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare eller anlita till exempel ett kooperativ eller annan privat utförare.

För den som behöver assistans mindre än 20 timmar per vecka har kommunen hela ekonomiska ansvaret. Om du har behov av personlig assistans för din dagliga livsföring mer än 20 timmar per vecka har du rätt att ansöka om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB), Försäkringskassan beslutar om detta.

För mer information om ansökan kan du vända dig antingen till kommunens handläggare eller Försäkringskassan.