Avlösarservice i hemmet

Kaffe bok glasögon syren

Avlösarservice i hemmet gör det möjligt för anhöriga att få avlösning i omvårdnaden och därmed möjliggöra egna aktiviteter utanför hemmet. Denna insats är ett alternativ till korttidsvistelse. 

Kontakta vår handläggare för ytterligare information om ansökan med mera.

Är du intresserad av ett uppdrag?

Har du ett stort intresse och engagemang för barn med funktionsnedsättning och tillräckligt med tid för ett uppdrag samt vill göra en insats för föräldrar/anhöriga/familj gör en intresseanmälan.

Att ta ett uppdrag som avlösarservice innebär en timanställning med en tidsbegränsad överenskommelse.