Texttelefoni

Texttelefoni.se förmedlar samtal mellan personer som talar och personer som skriver. Personen som använder text i samtalet ringer med en texttelefon, en mobilapp eller via webbapp. Motparten i samtalet använder en vanlig telefon eller mobiltelefon. En förmedlare förmedlar samtalet i båda samtalsriktningarna.

Alla samtal via Texttelefoni.se är helt kostnadsfria och tjänsten är tillgänglig dygnet runt, på alla årets dagar.