Utmanarrätt

Utmanarrätten innebär att den som vill överta driften av en kommunal verksamhet kan utmana kommunen. Det kan röra sig om företag, föreningar eller kommunens medarbetare.

All kommunal verksamhet som inte är myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner och kommunala bolag kan utmanas. Verksamheter som enligt lag och förordning måste utföras av kommunen kan inte heller utmanas.

Syftet med utmanarrätten är att pröva kommunens verksamheter, både kostnadsmässigt och kvalitetsmässigt.

I Eda kommun finns inte utmanarrätten eftersom det inte finns något politiskt ställningstagande i frågan.