Teknik i Väst

Teknik i västs logga

Teknik i Väst är ett driftsbolag för drift och skötsel inom områdena gator och vägar, vatten och avlopp samt renhållning för Arvika och Eda kommuner. Dessutom kommer bolaget att hantera verksamheterna elnät, fjärrvärme, kommunnät och kraft för Arvikas behov.

Driftsbolag har samlat personal från Arvika Teknik och gatusektionen i Eda i en gemensam organisation som arbetar på uppdrag av respektive kommun. Genom att satsa på samverkan ser kommunerna stora möjligheter till högre driftsäkerhet och utvecklad service.

Bolaget ägs gemensamt av Arvika Teknik och Eda kommun och har till uppgift att serva båda kommunerna med kommunaltekniska tjänster.