Teknik i Väst

Teknik i västs logga

Teknik i Väst är ett resursbolag för drift och skötsel inom områdena gator och vägar, vatten och avlopp samt renhållning för Arvika och Eda kommuner. Dessutom kommer bolaget att hantera verksamheterna elnät, fjärrvärme, kommunnät och kraft för Arvikas behov.

Resursbolaget har samlat personal från Arvika Teknik och gatusektionen i Eda i en gemensam organisation som arbetar på uppdrag av respektive kommun. Genom att satsa på samverkan genom ser kommunerna stora möjligheter till högre driftsäkerhet och utvecklad service.

Bolaget ägs gemensamt av Arvika Teknik och Eda kommun och har till uppgift att serva båda kommunerna med kommunaltekniska tjänster.

Kunder i Eda hittar fortsatt information och kontaktuppgifter till personer gällande VA, gata och renhållning på www.eda.se. Dessa kontaktpersoners e-postadresser som idag slutar på eda.se har bytts ut och e-postadresser till personer i den nya organisationen skrivs vanligtvis förnamn.efternamn@arvika.se