Nätverk och vänorter

Olika flaggor

Eda kommun ingår i ett nordiskt samarbete som heter ARKO, där elva svensk-norska kommuner ingår. Syftet med ARKO-samarbetet är att skapa och förmedla kontakter samt driva gemensamma projekt.

Läs mer om ARKO på deras webbplats.

För närvarande har Eda kommun inte något aktuellt vänortssamarbete.