Personalutskottets dagordning

Personalutskottet sammanträder måndag 27 maj 2024 klockan 10:00
Plats:Sagorummet, Biblioteket

INLEDANDE FORMALIA

Upprop av ledamöter
Val av justerare (2024-05-31 klockan 09:30)

DAGORDNING

  1. Internkontrollplan: Utbetalning av lön
  2. Löneöversyn 2024 - beslut om prioriterade grupper
  3. Aktuell information om personalfrågor
  4. Information

UPPLYSNINGAR

  • Ledamöter är kallade att delta i sammanträdet. Ersättare har rätt att närvara vid sammanträdet.
  • Ledamot som är hindrad att delta i sammanträdet kallar själv i första hand in sin personliga ersättare. I andra hand kallas ersättare in enligt den särskilda inkallelseordningen.
  • Sammanträdet är stängt för allmänheten.