Stöd till barn och ungdom

Ledsen pojke

I Eda kommun finns flera verksamheter som du kan kontakta om du eller din familj behöver hjälp på något sätt eller om du känner dig rädd, orolig eller inte vet vart du ska vända dig.

DU KAN ALLTID KONTAKTA

  • Socialtjänsten
  • Stöd och behandlingsgruppen

BEROENDE PÅ DIN ÅLDER KAN DU OCKSÅ KONTAKTA

  • Elevhälsan
  • Barnavårdscentralen
  • Ungdomsmottagningen