Vad är inkomstjämförelse

Eda kommun använder sig av inkomstjämförelse. Detta innebär att kommunen har ett samarbete med Skatteverket, för att kontrollera att den inkomstuppgift som vårdnadshavare lämnat till kommunen via e-tjänst, stämmer överens med den uppgift man lämnat in till Skatteverket via sin deklaration.
Detta innebär att kommunen rättar bakåt i tiden.
Ex: Vårdnadshavare har uppgett en månadsinkomst på 16 500:- per månad under 2022. I mars 2024 när Skatteverket är klara med alla deklarationer för inkomståret 2022, skickas en fil till kommunen. Då jämförs de inlämnade uppgifterna till kommuen med de uppgifter man uppgett på sin deklaration. Har man då haft en verklig månadslön på 20 500:- kommer man att få en skuldfaktura på mellanskillnaden på det man skulle ha betalat under året. Har man haft en verklig lön på 10 500:- kommer man att få en kreditfaktura. Fakturan kan betalas direkt, eller delbetalas efter uppgör med administratör på den enhet det gäller