Sysselsättningsintyg i förskola och fritidshem

I Eda kommun kräver vi sysselsättningsintyg från vårdnadshavare med behov av barnomsorg. För att personalen ska kunna ge barnen de bästa förutsättningarna i verksamheten är det viktigt att schematider stämmer utifrån barnens behov, då personalens schema grundar sig på vistelsetiden för varje barn.

Sysselsättningsintyg styrker att ett barns schematider stämmer överens med vårdnadshavares arbetstider eller studietider inklusive eventuella restider. Om uppgifterna i sysselsättningsintyget skiljer sig väsentligt från det schema barnet har, kan kommunen komma att kräva in ytterligare uppgifter från vårdnadshavare.

Sysselsättningsintyg ska lämnas av alla vårdnadshavare med barn i förskola eller fritids. Intyget ska lämnas från båda vårdnadshavarna (gäller ej om barnet endast bor hos en vårdnadshavare) och får inte vara äldre än en månad. Intyget ska lämnas i god tid innan barnets önskade placeringsdatum.

Inkommer inget intyg får förskolebarn endast gå 15 timmar per vecka, och fritidsplacering beviljas ej. 

Sysselsättningsintyg kan också komma att krävas in vid stickprovskontroll som sker 1-2 gånger per år eller vid riktad kontroll i de fall där det finns misstanke om att barnomsorgsplatsen missbrukas. 

Vad ett sysselsättningsintyg ska innehålla

Om du arbetar ska det innehålla följande:

 • personuppgifter
 • omfattning av tjänst
 • anställningsform
 • datum för senaste anställning
 • arbetsschema
 • arbetsgivare, samt kontaktuppgifter till arbetsgivare
 • arbetsgivares underskrift
 • F-skattesedel för egna företagare gäller

Om du studerar ska det innehålla följande:

 • personuppgifter
 • period för studier
 • studietakt
 • studieschema
 • skola samt kontaktuppgifter till skola
 • underskrift från skola

Vid vårdnadshavares sjukdom ska sjukintyg uppvisas.