Rätt till plats i förskola

Förskola kan erbjudas till barn från ett års ålder som är folkbokförda i Eda kommun. Barn till asylsökande vårdnadshavare som vistas här med stöd av tidsbegränsat uppehållstillstånd kan ansöka om förskola.
Barn till föräldralediga eller arbetssökande har rätt till förskola 15 timmar per vecka. 
Man kan även  ansöka om plats i Eda kommun om man är folkbokförd i en annan kommun, men innan placering behövs då ett yttrande från hemkommunen