Hur och när lämnar jag inkomstuppgift

Inkomstuppgift ska lämnas av vårdnadshavare så snart man fått ett platserbjudande via kommunens e-tjänst. Vårdnadshavare ansvara sedan för att löpande uppdatera sina inkomstuppgifter vid förändring. Om man väljer att inte lämna in sina inkomstuppgifter får man betala högsta avgiften. 
Har man inte haft rätt uppgifter inlämnade kommer detta att rättas två år senare via inkomstjämförelse

Man kan också aktivt meddela att man önskar betala maxtaxa, för att då säkerställa att man inte betalar för lite för sin barnomsorgsplats.