15 timmars barn

15 timmar per vecka erbjuds enligt skollagen till barn mellan 1-5 år, då förldrar är arbetslösa eller föräldralediga. 15 timmar är ett minimum och det är det som erbjuds i Eda kommun. Dessa 15 timmar fördelas på tre dagar, tisdag, onsdag och torsdag. 
Som arbetssökande har man rätt att utöka tiden vid arbete.

15 timmars barn debiteras enligt kommunens maxtaxa som baseras på hushållets gemensamma inkomst