Registreringslotteri

Information om registreringslotteri i Eda kommun

Kommunen ansvarar för för så kallade registreringslotterier, men all annan tillståndsgivning ansvarar Spelinspektionen för. Se vidare information www.spelinspektionen.se

När det gäller registreringslotterier i Eda så är det Eda kommun, Kommunstyrelsen genom Fritids- och kulturavdelningen som ansvarar för den typen av lotteri.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-28 §129 att till den nya Spellagen 2018:1138, som avser registreringslotterier komplettera med följande villkor:

  • Inom Eda kommun ska ett registreringslotteri vara avgiftsfritt för ideell förening eller ett registrerat trossamfund som avses i 6 kap 2 § i Spellagen.
  • Registreringslotteri gäller i längst fem år.
  • Den förening som har registreringslotteri är ansvarig för att en lotterikontrollant utses.
  • Vidare ska den förening som har registreringslotteri senast den 15 februari varje år till lotterikontrollanten redovisa de lotterier som genomförts under föregående kalenderår.
  • Sedan ska lotterikontrollanten senast den 1 april varje år och vid utgången av varje tillståndsperiod lämna Eda kommun, Fritids- och kulturavdelningen uppgifter om insatsernas sammanlagda belopp i de lotterier som genomförts under perioden.

Inför en ansökan om registrering av lotterier enligt 6 kap 2 § Spellagen

Föreningens styrelse beslutar om att ansöka om registrering av lotterier.
Vidare beslutar föreningen att för registreringslotteri dels utse en kontaktperson och dels utse en lotterikontrollant. Det är viktigt att lotterikontrollanten informeras om vad denne kommer att vara ansvarig för.

Vid upprättande av en ansökan, kontakta fritids- och kulturavdelningen.
Kopia av beslutet, föreningens stadgar samt den senaste verksamhetsberättelsen ska bifogas till ansökan om registrering av lotteri.

Ansökan om registrering av lotteri skickas till Eda kommun, Fritids- och kulturavdelningen, Box 66, 673 22 Charlottenberg