Bidrag, stöd och stipendier

Syftet med Eda kommuns insatser inom området föreningsstöd, är att främja och stimulera det samlade föreningslivets verksamhet och dess utveckling, så att föreningar och organisationer kan erbjuda människor en meningsfull fritid.

KOMMUNEN VILL TYDLIGGÖRA FÖRENINGSSTÖDET OCH BIDRAGSGIVNINGEN GENOM ATT PRIORITERA

 • föreningsverksamhet som riktar sig till barn, ungdomar och invandrare,
 • föreningsverksamhet som motverkar bruk av droger, våld, rasism och tidig utslagning
 • föreningsverksamhet som främjar jämställdheten mellan könen

Sammanställning över föreningsstöd, bidragsformer

 • Allmänna bestämmelser
 • Bidrag till föreningar med verksamhet för barn och ungdomar
 • Bidrag till föreningar med verksamhet för pensionärer
 • Bidrag till föreningar med lokalhållande verksamhet
 • Bidrag till föreningar genom nolltaxa för samlingslokaler
 • Bidrag till föreningar med kulturell verksamhet
 • Bidrag till studieorganisationer
 • Bidrag till övriga föreningar
 • Nolltaxa vid kommunens fritidsanläggningar