Förvaltarfrihetsbevis

Ett förvaltarfrihetsbevis krävs ibland av vissa myndigheter.

Förvaltarfrihetsbevis är ett intyg som visar att du inte har någon förvaltare. Beviset kan krävas av vissa myndigheter när du till exempel ska ha ett trafiktillstånd för yrkesmässig trafik, ska bli fastighetsmäklare eller advokat eller om du ska vara ansvarig utgivare av periodisk skrift.

Det är till överförmyndarnämnden du vänder dig om du behöver ansöka om ett förvaltarfrihetsbevis.