Att vara god man

Uppdraget som god man ska utföras efter huvudmannens behov. Huvudman och god man ska tillsammans besluta hur och vad hjälpen ska omfatta. Om huvudmannen inte kan uttrycka sin vilja ska god man agera utifrån huvudmannens bästa.

God man och huvudman bör ha regelbunden kontakt. Kontakt kan ske via telefon eller e-post och det är rimligt att besöka huvudmannen ungefär en gång i månaden. Ibland kan god man behöva kontakta och besöka huvudmannen oftare.

När en god man påbörjar ett nytt uppdrag bör denna meddela detta till huvudmannens anhöriga, eventuell boendepersonal och berörda myndigheter.

Alla gode män, oavsett vilken omfattning uppdraget har, ska lämna in en redogörelse varje år där de beskriver hur de utfört sitt uppdrag under året för sin huvudman. Redogörelsen ska lämnas in till överförmyndarnämnden före den 1 mars.

Om uppdraget omfattar förvalta egendom är det lämpligt att god man tillsammans med huvudmannen (om denne förstår vad saken gäller) gör en budget för hur mycket pengar som kan användas varje månad och till vad. Ofta sköter god man betalning av räkningar medan huvudmannen har ett bankkort kopplat till ett eget konto dit pengar överförs regelbundet, alternativt att huvudmannen tar emot kontanter av god man.

God man ska också lämna in en tillgångsförteckning över huvudmannens samtliga tillgångar och skulder. Denna ska lämnas till överförmyndarnämnden senast två månader efter att uppdraget startade. Därefter ska den god man lämna in en årsräkning varje år med uppgifter om årets samtliga inkomster och utgifter samt tillgångar och skulder. Denna ska lämnas in till överförmyndarnämnden före den 1 mars varje år. När ett uppdrag som god man eller förvaltare upphör, ska en sluträkning lämnas in.

Vissa mer omfattande åtgärder kräver samtycke från överförmyndarnämnden. Till exempel vid köp eller försäljning av fastighet eller bostadsrätt, bevaka huvudmannens rätt i dödsbo, uppta lån för huvudmannens räkning, placeringar i aktier.

Vem kan bli god man?

Den som utses till god man eller förvaltare ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Den som är underårig eller som själv har förvaltare får inte vara god man eller förvaltare.

Som god man är det viktigt att vara noggrann och lyhörd för huvudmannens behov. Eftersom huvudmannen ofta inte kan framföra sina önskemål får ställföreträdaren föra sin huvudmans talan i kontakter med myndigheter och personal inom vården med mera.

Överförmyndarnämnden gör en kontroll av lämpligheten innan någon föreslås till tingsrätten eller utses som god man eller förvaltare. Överförmyndarnämnden kontrollerar om tilltänkt god man förekommer i polisens belastningsregister, hos socialtjänst samt begär en kreditupplysning. Nya ställföreträdare får även genomgå en webbutbildning och prata med en handläggare innan de kan få sitt första uppdrag.

Vill du bli god man?

Om du vill göra en samhällsinsats och tycker om att hjälpa människor kan uppdraget som god man passa dig. Vi behöver flera gode män, tveka inte att kontakta oss för att få mer information om du är intresserad. Du når oss under våra telefontider eller via e-post.