Fjärrvärmepriser 2024

Skog i höstskrud med en sjö i förgrunden

Eda Energi lämnar priset oförändrat inför 2024. Prissättningsstrukturen i fjärrvärmetaxan ska ge incitament till energi-effektiviseringsåtgärder och från 2023 tar vi betalt för den effekt kunden använt och det infördes först för kundkategorierna industri, lokaler och flerbostadshus. För villakunder införs det år 2024 dock inte lägre än till 8 kW. I Eda Energis prismodell är effektavgiften (fasta delen) baserat på medelvärdet av de tre senaste årens energianvändning. För 2024 är det åren 2020-2022 som ligger till grund för beräkningen.

Vi kan i våra beräkningar se att över 75 % av villakunderna kommer att få en lägre effektavgift 2024 än nuvarande då den för alla villakunder tidigare utgått från avtalad effekt 10 kW. På vår hemsida www.eda.se/edaenergi kan man läsa mer om vår prismodell för fjärrvärme.