Energi och uppvärmning

Solpaneler

Energifrågor blir allt viktigare, både när det kommer till privatekonomi och klimatpåverkan. Det är alltid klokt att fundera över din energianvändning.

Kommunen har en energi- och klimatrådgivare som du kan vända dig till vid frågor om energi och uppvärmning. Du kan även läsa mer information här.

Energideklaration

Den 1 oktober 2006 i samband med EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda infördes energideklarationer. Bestämmelsera finns i lagen (2006:985) om energideklarationer för byggnader samt i förordingen (2006:1592) om energideklarationer för byggnader. Syftet med energideklarationerna är att främja effektiv energianvändning och samtidigt säkerställa gott inomhusklimat i byggnader.

Du kan läsa om din byggnad behöver energideklaration på Boverkets hemsida samt ta hjälp av deras handbok för energideklaration. 

Energiplan

2005 antog kommunfullmäktige en energiplan för Eda kommun som innefattar information om nuvarande energianvändning, möjlig framtida utveckling samt mål och handlingsplan. Du hittar kommunens energiplan i våra styrdokument under kategorin miljö.

Nya generationen energimärkning

Sedan 1 mars 2021 har några produkter nya generationen energimärkning. Först ut med den nya energimärkningen är av de produktgrupper som har haft energimärkning allra längst.

  • Kylar och frysar
  • Vinkylar
  • Diskmaskiner
  • Tvättmaskiner
  • Kombinerade tvättmaskiner och torktumlare
  • Tv-apparater
  • Bildskärmar, till exempel separata datorskärmar