Läsa och låna

Bok med snöre i form av ett hjärta

Lånekort är gratis och fås när du fyllt i en blankett på biblioteket. Du kan även förifylla dina uppgifter på bibliotekvarmland.se För att komma åt bibliotekets e-tjänster behöver du förutom ett konto även en pinkod som du får av bibliotekspersonalen.

  • För att få lånekort måste du visa giltig legitimation
  • Lånekortet är en värdehandling och du ansvarar för det som lånas på det. Anmäl till biblioteket om du förlorar ditt kort!
  • När du skriver under avtalet förbinder du dig att följa bibliotekets låne- och ordningsregler
  • Vårdnadshavare är ansvarig för barnets lån
  • Om dina skulder överskrider 150:- spärras ditt lånekort tills du betalat
  • Dina personuppgifter sparas men används bara i bibliotekets arbete. För information om hur vi hanterar dina personuppgifter se här.

Tänk på att du själv alltid kan logga in på Bibliotek Värmland och låna om och beställa böcker. Kontakta ditt närmaste bibliotek för inloggningsuppgifter