Arbeta inom Vård & Omsorg

Rekryteringsposter

Välkommen som timvikarie inom någon av våra verksamheter i vården.
I vård och stöd så bokas du via vårt bokningssystem Timecare pool där du själv lägger dig tillgänglig de dagar du kan arbeta. Vi erbjuder dig 3 dagars introduktion ute i någon av våra verksamheter.

Skicka gärna in intresseanmälan som finns på första sidan så kontaktar vi dig för återkoppling så snart vi kan.

HÄR KOMMER EN BESKRIVNING AV VÅRA VERKSAMHETER.

Hemtjänst
Inom hemtjänsten arbetar du med att ge omvårdnad och service till männniskor som bor på sitt ordinära boende. Insatserna ska ge möjlighet till den enskilde att bo kvar i det egna hemmet. Insatserna kan variera från enklare hushållssysslor till mer omfattande personli service och omvårdnad. Tex att ge läkemedel och hjälpa till med personlig hygien.

Särskilt boende
Äldreboende som är ett boende för brukare som på grund av kroppsliga besvär orsakat av ålder, sjukdom eller annat inte kan bo kvar hemma. Boendet ska tillgodose behovet av omvårdnad, trygghet och gemenskap.

Korttiden
Är ett korttidsboende som är tidsbegränsat, tiden bedöms utifrån den enskildes behov. Här kan man få en plats tex om man har ett rehabiliteringsbehov som inte kan tillgodoses i ordinärt boende.

Demensboende
Är för brukare ett boende med demensdiagnos. Boendet ska tillgodose behovet av omvårdnad, trygghet och gemenskap.