Sophämtning

Sopbil

Hushållsavfall hämtas varannan vecka av driftsbolaget, Teknik i Väst AB. Vid utebliven hämtning eller vid behov av extra hämtning kontakta Teknik I Väst AB via kundservice. 

Avvikande hämtningsintervall kan infalla vid jul och nyår. Annonsering sker via kommunens webbplats, sociala medier och i den lokala pressen. Förskjutning kan ske vid skottår.

Glöm inte att ställa ut sopkärlet i tid

Sopkärlet ska ställas ut inför hämtning på höger sida av vägen i körriktningen med handtaget mot vägen. Sopkärlet ska stå på sin hämtningsplats senast kl. 06.00 på hämtningsdagen.

När hämtar vi dina sopor?

Körturer för sophämtning ser olika ut beroende på vart du bor.
För information gällande sophämtning ber vi er kontakta Mossebergs Avfallsanläggning på telefonnummer tfn: 0570-818 22.