Sophämtning

Sopbil

Hushållsavfall hämtas varannan vecka av driftsbolaget, Teknik i Väst AB. Vid utebliven hämtning eller vid behov av extra hämtning kontakta Teknik I Väst AB via kundservice. 

Avvikande hämtningsintervall kan infalla vid jul och nyår. Annonsering sker via kommunens webbplats, sociala medier och i den lokala pressen. Förskjutning kan ske vid skottår.

Nya rutiner för dig och personalen vid sophämtning

Teknik i Väst AB börjar nu köra med sidlastare i Eda kommun. Detta innebär några nya rutiner både för den som tömmer kärlet och för dig som fastighetsägare.

Kärlet ska framöver stå med öppningen ut mot vägen och hjulen mot fastigheten.

När kärlet töms nästa gång ställer chauffören tillbaka det på den sida som de skall stå nästa gång det töms. För vissa sker ingen förändring. För vissa ställs kärlet på en ny plats. Om du får ditt kärl placerat på en ny plats är det denna plats du ska använda framöver.

Detta görs för att skapa en röd tråd, ett system så att bilen inte behöver åka kors och tvärs. Det innebär också en miljöbesparing och minskat utsläpp.

När hämtar vi dina sopor?

Körturer för sophämtning ser olika ut beroende på vart du bor.
För information gällande sophämtning ber vi er kontakta Mossebergs Avfallsanläggning på telefonnummer tfn: 0570-818 22.