Samlokaliserad verksamhet

Soprum

En samlokaliserad verksamhet är en verksamhet som använder samma avfallskärl för förpackningar som hushållen i ett flerbostadshus.

Det kan till exempel vara en frisör eller restaurang som bedriver verksamhet i samma fastighet som hushållen i ett flerbostadshus.

Om verksamheten däremot har egna sopkärl (även om de finns i samma miljörum som de boendes kärl) räknas verksamheten inte som en samlokaliserad verksamhet.

Observera att anmälan om samlokalisering behöver göras även om verksamheten redan idag delar kärl med hushållen i fastigheten.