Lundens avfallsanläggning

Vy över Lundens avfallsanläggning

Lundens avfallsanläggning är Eda kommuns återvinningscentral och deponi. Verksamheten sköts av Teknik i Väst. Mycket lite av det avfall som kommer in till Lundens avfallsanläggning deponeras utan nästan allt går till material- eller energiåtervinning.

Privatpersoner boende i Eda kommun lämnar kostnadsfritt in sorterat grovavfall från hushållet. Kravet är att det ska vara grovavfall som normalt uppkommer i ett hushåll och inte klassas som hushållsavfall som ska lämnas i den valiga soptunnan och som transporteras in på anläggningen i bil eller på släpkärra. Lantbruksplast klassas inte som ett hushållsavfall.

För en större mängd avfall efter t ex renoveringsarbete eller avfall som inte klassas som grovavfall från hushåll, tas en vanligtvis viktbaserad avgift ut.

Medicinrester, kanyler och sprutor tas inte emot på Lundens avfallscentral utan ska lämnas på närmaste apotek. Kanyler och sprutor lämnas in i sluten behållare avsedd för detta.

MATERIALSLAG SOM TAS EMOT PÅ LUNDENS ÅTERVINNINGSCENTRAL

 • Färgat och ofärgat glas
 • Papp och papper inkl tidningar, journaler och dylikt
 • Hård och mjukplast (ej lantbruksplast / balplast)
 • Metall
 • Batterier
 • Elektronikavfall
 • Textilier
 • Trä
 • Trädgårdsavfall
 • Däck
 • Bygg och rivningsavfall t ex gips och isolering.
 • Asbest
 • Kemikalier och övrigt farligt avfall som normalt uppkommer i ett hushåll. Allt farligt avfall ska förvaras väl tillslutet och märkt. Olika typer av farligt avfall får inte blandas. Omärkt farligt avfall eller avfall du misstänker kan vara farligt avfall, meddela alltid personalen. 

Föremål som kan fortsätta brukas, kan lämnas in för återbruk i särskilt container på återvinningscentralen. Återanvändbara föremål och textilier tas även ofta emot av olika välgörenhetsorganisationer.

VERKSAMHETSUTÖVARE

Verksamhetsutövare kan mot avgift lämna avfall på Lundens avfallsanläggning. Avgifter hittar du i kommunens prislista för Lundens avfallsanläggning.

LANTBRUKSAVFALL

Lanbruksplast/ balplast kan inte lämnas på Lundens avfallsanläggning. Information för insamling av lantbruksplast (balplast) hittar du på Svepenturs hemsida.
Farligt avfall och oljerester från verksamheter får inte inlämnas om detta inte avtalats.