Arbete för ungdomar

Arbete och integration ansvarar för två särskilda insatser för ungdomar. Den ena är feriepraktiken som erbjuds ungdomar tre veckor under sommaren mellan årskurs 9 och första året på gymnasiet.

Den andra är det kommunala aktivitetsansvaret. Om du är mellan 16-20 år och inte studerar på gymnasiet eller har avslutat ett gymnasieprogram utan gymnasieexamen tillhör du det Kommunala aktivitetsansvaret, KAA.

Eda kommun är enligt skollagen skyldig att hålla sig informerad om vad ungdomar som inte går i skolan är sysselsatta med och ska erbjuda lämpliga individuella åtgärder.