Postlista

Postlistan visar de allmänna handlingar som kan vara tex brev eller skrivelser som har kommit in till myndigheten (Eda kommun) och som registreras i kommunstyrelsens diarie.

En handling är allmän om den är inkommande, upprättad och eller utskickad från myndigheten (kommunen). Allmänna handlingar är offentliga enligt offentlighetsprincipen med undantag av handlingar som är sekretessbelagda (hemligstämplade).

Nedan publiceras varje dag en postlista. Du hittar postlistor två månader bakåt i tiden.
För äldre postlistor, kontakta Medborgarkontoret.

Vill du läsa den inkommande posten är du välkommen till kommunkontoret eller kontakta Medborgarkontoret för en digital version av handlingarna.