Kommunarkivet

Det kommunala arkivet

Enligt arkivlagen ska varje kommun ha ett kommunarkiv. Ansvarig för kommunarkivet i Eda kommun är kommunstyrelsen. I kommunens centralarkiv i Charlottenberg förvaras kommunala handlingar för slutförvaring.

Kommunen har både närarkiv och centralarkiv. Närarkiven som finns på flera platser runt om i kommunen innehåller handlingar som fortfarande är aktuella i verksamheten. När de inte används längre i det dagliga arbetet överlämnas de till centralarkivet för slutförvaring. 

I kommunarkivet i Charlottenberg förvaras arkiv från alla nämnder, styrelser, kommunala bolag och stiftelser från 1971 och framåt. Arkiven tillhörande före detta Järnskogs kommun, Köla kommun och gamla Eda kommun, som efter sammanslagningen 1971 ingår i nuvarande Eda kommun, innehåller handlingar från 1863 och deponeras hos Arkivenheten i Karlstad.

De flesta handlingar som kommer in till kommunen är offentliga och alltså tillgängliga för allmänheten. Man kan be att få handlingar skickade till sig, men man är också välkommen att besöka kommunarkivet och själv söka efter handlingar. För att vi ska kunna ge dig bästa möjliga service så rekommenderar vi att du bokar ditt besök. Det gör du genom att ringe eller skicka e-post. Se kontaktuppgifter högre upp på denna sida.

E-arkiv

Eda kommun deltar i samverkan med andra Värmlandskommuner och Region Värmland när det gäller att förbereda införandet av e-arkiv. Ett sätt för en organisation att bevara information digitalt för framtida generationer.

August Spångberg

Järnvägstjänstemannen August Spångberg, född 29 mars 1893 i Skärhyttan och död 19 juni 1987 i Eda var riksdagsman mellan åren 1922-1964. I kommunarkivet på kommunkontoret i Charlottenberg finns Spångbergs skrivbord med diverse tillbehör.

Spångberg satt i riksdagen för Sveriges kommunistiska parti 1922-1933, för Socialistiska partiet 1934-1937 och för Socialdemokraterna 1938-1964. Han blev 94 år.