Säga upp plats

Uppsägning av förskoleplats görs i appen Edlevo. Uppsägningstiden är två månader.
Som uppsägningstid räknas den dagen då uppsägningen inkommit. Avgift betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen nyttjas eller ej. Om man vill nyttja platsen under uppsägningstiden, sätter man sista placeringsdatum 2 månader fram, vill man inte nyttja platsen kan man sätta den aktuella dagens datum när man avslutar.
En uppsägning av plats innebär att en ny ansökan måste göras om man återigen har behov av tillsyn. 
Plats på samma enhet eller avdelning som tidigare kan inte garanteras.

När barnet ska börja förskoleklas sker överflyttning automatiskt till fritidshem, så vårdnadshavare behöver inte säga upp förskoleplatsen om behov av fritids kommer att finnas vid skolstarten.