Tillgänglighet

Rullstol

Ett tillgängligt samhälle handlar om möjligheten för alla att vara delaktiga oavsett funktionsförmåga. En tillgänglig miljö är till nytta för alla, både när det gäller barnvagnar, rollatorer, rullstolar eller resväskor. God tillgänglighet gynnar alla.

Många medborgare kommer dagligen i kontakt med offentliga lokaler eller allmänna platser och vid ny- och ombyggnationer ska vi se till att det som byggs ska bli så tillgängligt och användbart som möjligt för alla. 

Eda kommun har ett antaget handikappolitiskt program som syftar till att förbättra villkoren för människor med funktionsnedsättning och skapa en kommun för alla.