Bemanningscentralen Vård & stöd

Vårdpersonal ser på medicin

SOMMARVIKARIE VÅRD & STÖD 2024

Vi erbjuder våra sommarvikarier en sommarersättning om de åtar sig att arbeta efter schema och dessa kriterier ska uppfyllas för att kunna få sommarersättning.

Man ska åta sig att arbeta på schema minst 6 veckor under veckorna 24-34
Verksamhetens behov styr när vikarie behövs.

Våra semestervikarier inom Vård och Omsorg och Kommunals avtalsområde, som binder upp sig att främst arbeta heltid, innan påbörjad anställning i dialog med anställande chef:

Arbeta x antal veckor under v 24 – 34

  • 6 veckor – 6 000 kr
  • 7 veckor – 7 000 kr
  • 8 veckor – 8 000 kr
  • 9 veckor – 9 000 kr
  • 10 veckor – 10 000 kr

OBS! Engångsbeloppet beräknas utifrån 100% heltid och därefter arbetad faktiskt sysselsättningsgrad, enligt schema, exklusive all typ av frånvaro. Beloppet är ett bruttobelopp.

Dvs har du frånvaro under perioden räknas din frånvaro av procentuellt på engångsbeloppet.

Utbetalas månaden efter inlämnat attesterat underlag av chef till Personalavdelningen

Ovan erbjudande kan även erbjudas till medarbetare som under våren redan är visstidsanställd (tim- och/ eller månadsanställd: vikarie och/ eller SÄVA anställd).

I dialog och enligt anställningsavtal, med anställande chef, innan vecka 24.
Ovanstående erbjudande gäller EJ om du har TV anställning som ordinarie anställning hos Eda kommun

Ovan erbjudande gäller ej för timanställd, som själv har valt att stå till hands vid uppkomna behov, dvs ej bundit upp sig för något av ovanstående period inkl schema, innan anställning.

Ovan erbjudande gäller ej i kombination med en tillsvidareanställning.

2024-04-19