Elevhälsa

Barnhänder

GUNNARSBYSKOLAN

Kurator
Veronica Rönning 070-302 44 84   åk F-3

Malin Bäckerö 073-361 05 05 åk 4-9

Skolsköterska 
Ida Guttke 073-841 73 72, åk F-3

Lena Persson 070-205 17 09 åk 4-9

Specialpedagog 
Harriet Gillblad 070-383 56 34       åk
 F-5
Annalena Gustafsson 073-0666709 åk 6-9

GÄRDESSKOLAN

Kurator
Marja Westman 072-206 09 40

Skolsköterska
Madeleine Malmgren 072-209 58 70

Specialpedagog
Sirill Karlsson 073-078 26 72

HIERNESKOLAN

Kurator
Jenny Boquist 073-039 98 66

Skolsköterska 
Madeleine Malmgren 072-209 58 70

Specialpedagog
Berit Karlsson 070-190 54 26

ADOLFSFORS SKOLA

Kurator
Marja Westman 072-206 09 40

Skolsköterska
Ida Guttke 073-841 73 72

Specialpedagog
Sandra Tjulander
 073-444 01 10

ÖVRIGA funktioner finns i ELEVHÄLSAN:

  • Studie- och yrkesvägledare
    Per Sjögren 070-376 32 86 (grundskola)
  • Skolpsykolog
    Camilla Adams 073-055 45 51 camilla.adams@arvika.se
  • Chef för elevhälsan
    Helena Persson 076-134 44 51