Pågående upphandlingar

Som kommun måste vi enligt lagen annonsera våra upphandlingar i en allmänt tillgänglig databas, och använder vi oss av upphandlingssystemet Mercell TendSign. Där kan du som leverantör prenumerera på upphandlingar som annonseras och på så sätt undvika att missa ett kontrakt.

Direktupphandlingar

Alla direktupphandlingar som görs i Eda kommun samlas och annonseras i kommunens upphandlingssystem Mercell TendSign.


Vill du ha mer utförlig information, kanske för att lämna ett anbud? Eda kommun använder sig av TendSign som är ett webbaserat verktyg för hela upphandlingsprocessen. TendSign innehåller alla upphandlingsdokument och leverantörerna lämnar anbud direkt i systemet, vilket ger en enklare och säkrare hantering av anbud. Det kostar ingenting för anbudslämnaren att använda TendSign.